Follow us
הבית > חֲדָשׁוֹת > תוכן
SLA כולל אילו פריטים
Mar 14, 2017

טיפוסי של צד"ל כולל הפרוייקט הבא: הפצה ללקוח של רוחב פס מינימלי; רוחב הפס של רוחב הפס של הלקוח; יכול תוך שירות של מספר הלקוח; ב עלול להשפיע על התנהגות המשתמש של הרשת שינויים zhiqian של הסדרי ההודעה; לחייג למגע זמין; באמצעות סטטיסטיקות; ספקי שירות תמיכה של הרשת המינימלית באמצעות ביצועים, כמו 99.9% זמן עבודה יעיל או יומי עד 1 דקות של זמן ההשבתה; לקוחות שונים של זרימת עדיפות; תמיכה בטכנולוגיה הלקוח שירות; עונש מספק, עבור ספקי שירות לא יכול לענות על הצרכים צד"ל על פי המפורט.