Follow us
הבית > חֲדָשׁוֹת > תוכן
יסודות שטנץ מהירה
Mar 14, 2017

מהר ויוצרים טכנולוגיה (RP) הוא בשנת 1990 ההתפתחות המאה ה-20 למעלה של פריטים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת, היא ארגון ייצור מוצרים חדשים שירות פיתוח טכנולוגיה נפוצה מפתח פריטים, על לקדם את מוצרי הארגון חדשנות, ופיתוח מקוצר מוצרים חדשים מחזור, ולשפר את המוצרים תחרותיות יש פעיל של תפקיד קודם בדרגה, מאז הטכנולוגיה יצא yilai, ב פיתחה בייצור לקבל יש נרחב ליישום, אשר הופק המתעוררים של טכנולוגיה שדה.