Follow us
הבית > חֲדָשׁוֹת > תוכן
כיצד אב טיפוס ציוד רפואי משמש בהוראה
Aug 01, 2017

כיצד אב טיפוס ציוד רפואי משמש בהוראה

ציוד רפואי אב טיפוס משמש לפעולה טיפול רגיל או להשתתף במחקר סיעוד, התמחות של אב טיפוס רפואי רפואי רפואי. פיתוח של טיפול אנושי במקצוע הסיעוד כדי לקדם את הופעתו של אב טיפוס ציוד רפואי, סיעוד ציוד רפואי אב טיפוס בעמדה הרפואית נכנס בהדרגה לעיני האנשים. ההתמדה של אורח חיים אנושי הובילה למספר טיפולים רפואיים ואמצעי עזרה ראשונה שקשה להתמודד איתם, כך שמרפאים צריכים לקבל את הטיפול הדרוש ואת מיומנויות העזרה הראשונה ואת המודעות.
לשפר את הנוהג של הכשרת תלמידים קליניים, יישום מגוון של מיומנויות סיעוד הכשרה אב טיפוס ציוד רפואי, היכולת לפתח תלמידים בהתאם לרמה מסוימת לבצע, כגון הכשרה מיומנויות קליניות להיות חיקוי, ניתוח, קליני תהליך אימון מיומנויות, הם אובייקט מבצע בלתי נפרד.
בעבר, סיעוד של תלמידים מבית הספר לפרקטיקה הקלינית, היעדר הכשרה טרום עבודה, הכשרת מיומנויות בסיסיות קליניות, כך שתלמידים סיעודיים לתוך הפרקטיקה הקלינית של חוסר ביטחון עצמי, התקדמות איטית, במיוחד עבור ניתוח פולשני עשה לא לקחת את היוזמה לפעול, וכתוצאה מכך בפועל לא מיומן להשתמש, או נתקלים בבעיות אני לא יודע איך להתמודד עם, ולכן, הוראה וסיעוד מיומנויות הכשרה ציוד רפואי יישום אב טיפוס, כך שכל סיעוד מקצועי הכשרה מקצועית הכשרה מראש, שימוש בסימולציה סיעודית הכשרה מיומנויות קליניות כדי לשפר את שיטות החינוך.


סיעוד מקצועי סימולציה Cardiopulmonary החייאה ציוד רפואי אב טיפוס Cardioulmonary החייאה סימולציה אדם מדומה סימולציה אינטנסיבית מיומנויות קליניות הכשרה התמחות תהליך גישה מיומנויות קליניות הדרכה היא צעד אחר צעד תהליך שניתן לשפר משני היבטים כדי להבטיח ביעילות הכשרה מיומנויות מעשית יותר; הכשרה טרום עבודה הקשורים לכישורים של המבצע של אימון בפועל הפרויקט לסטודנטים, השימוש בהוראה וציוד רפואי סימולציה אב טיפוס של המקרה בפועל, הוא תורם לתלמידים סיעוד הכשרה מיומנויות קליניות, כך בפועל של סיעוד בפועל סימולציה, סיעוד תלמידים מיומנויות אימון ולחזק.


לטפח את היכולת המקיפה של סטודנטים סיעודיים, ציוד רפואי אב טיפוס הקמת תרחישי סימולציה עבור התרגיל, כלומר, אימון אימון בפועל, מורים בשילוב עם תוכן ההוראה ליצור סצנות ספציפיות חיה, השימוש תפקידים, כך סיעוד התלמידים היו לחוות את החולה, בני משפחה, אחיות. האבולוציה של הידע התיאורטי לתוכן אינטואיטיבי, להנחות את התלמידים ללמוד את הידע של רדיפה עצמית וחיפוש, כדי לעזור לאחיות להעמיק את ההבנה של חומרי ההוראה. עיסוק הוכיח כי הוראה מצבית יכולה לעורר את העניין של תלמידים סיעוד, הוא תורם למעבר בין תיאוריה בפועל, כדי לשפר את השפעת ההוראה. באמצעות אימון סיעודי המיומנויות, לא רק כדי לחזק ולאחד את המיומנויות של מיומנויות טרום עבודה, אלא גם מגלם באופן מלא את דרישות מיומנויות התיאוריה, בפועל לעודד ולעודד סטודנטים סיעודי ללמוד עצמית, הכשרה של תלמידים סיעודיים חשיבה קלינית יכולת וחדשנות מודעות ויכולת ללמוד וליישם ידע רב-תחומי לזהות בעיות, לנתח בעיות ולפתור בעיות.