Follow us
הבית > תצוגה > תוכן
מבוא הדפסת תלת-ממד
Mar 14, 2017

הדפסה תלת-ממדית (3DP) היא טכנולוגיה שטנץ מהירה, זה קובץ דיגיטלי דגם המבוסס, באמצעות אבקת דבק חומרים כגון מתכת או פלסטיק, דרך מודפס לבניית אובייקטים טכנולוגיה.

3D ההדפסה בדרך כלל בשימוש הטכנולוגיה הדיגיטלית גשמי למדפסת בתאריך, לעיתים קרובות עובש ייצור, עיצוב תעשייתי, שדה היה מודל הייצור, טיאו בהדרגה על מוצרים מסוימים של ייצור ישירות, יש לו באמצעות ההדפסה בטכנולוגיה זו לתוך חלקים, הטכנולוגיה של תכשיטים, ו מחלקת נעליים, עיצוב תעשייתי, ואת בניין, ו הנדסה ובנייה (AEC), וכל רכב , מרחב תעופה, ואת התעשייה דנטאליים ורפואיים, ו חינוך, ואת מערכת מידע גאוגרפית, ו הנדסה אזרחית, ו רובים ו שדה אחר הם יישום.