Follow us
הבית > תצוגה > תוכן
יישום ההדפסה התלת-ממד בתכנון מכני
Mar 14, 2017

יישומים תלת-ממדיים תכן מכאני כוללים:

1. מודל קונספטואלי של קבלת משוב מקדים, שיפור תקשורת ובדיקה ארגונומיה

2. הפונקציה מבחן-לאמת עיצוב לפני הייצור ההמוני של צורות, התאמת, תכונות להפחית ייצור יקר במצב ולשנות

3. שמציעות-יצרן של אב-טיפוס צבע חלק התצוגה של נתוני ניתוח פמ לשיפור שיתוף פעולה בין צוותי הפרוייקט, למצוא את הפגמים עיצוב מוקדם יותר

4. מודל-ברור תקשורת עם עמיתים ולקוחות, תתמקד קבוצת בדיקות

5. אריזה פיתוח-מייעל הצרכן, רפואי, כימית, זכוכית, אריזות פלסטיק משקה, תהליך עיצוב המוצר כלי רכב